Aktuality

PRODEJ POVOLENEK K RYBOLOVU PRO ROK 2020

Prodej povolenek k rybolovu pro rok 2020 bude probíhat ve třech termínech.


1. termín po skončení výborové schůze 1. února 2020 v Krahulčí v sálu kulturního domu.

2. termín 15 února 2020 v Krahulčí od 15 do 17 hod. v hasičárně.

3. termín 29. února 2020 v KRAHULČÍ v 18 hod. v hasičárně.


Podmínkou pro získání povolenky k rybolovu jsou:

Platný rybářský lístek, členský průkaz se zaplacenou členskou známkou. Vlastníci rybářské povolenky v roce 2019 musí mít odevzdaný sumář spolu se starou povolenkou a to i v případě, že v daném roce nic neulovili.

POZOR!!! OD LETOŠNÍHO ROKU 2020 BYLA ZRUŠENÁ BRIGÁDNICKÁ POVINNOST A NAMÍSTO TOHO, DOŠLO K NAVÝŠENÍ CENY ČLENSKÉ ZNÁMKY NA 1250 KČ A TO PRO VŠECHNY ČLENY, KROMĚ DĚTÍ. TOTO NAVÝŠENÍ SE TÝKÁ TAKÉ DŮCHODCŮ BEZ OHLEDU NA VĚK. Cena udržovací známky zůstává 450 kč.

V Praxi to znamená, že poslední vyrovnání za brigádnickou činnost bude za rok 2019 podle řádů platných pro rok 2019.

Celkový ceník všech známek je přiložen v samostatné příloze.


Dle stanov MRS, je každý člen povinnen zaplatit členskou známku nejpozději do konce února daného roku. Pokud tak neučiní bude muset při setrvání ve spolku opět zaplatit zápisný poplatek 1000 Kč nebo mu bude členství ve spolku ukončeno.