Aktuality

Výroční členská schůze 2022

 

POZVÁNKA

NA VÝROČNÍ ČLENSKOU SCHŮZI POBOČNÉHO SPOLKU MIMO ZASEDÁNÍ

 

 

Výbor pobočného spolku s názvem Moravský rybářský svaz, z.s. pobočný spolek Mrákotín, zapsaného ve spolkovém rejstříku vedeného Krajským soudem v Brně, oddíl L, vložka 18256, sídlo: Mrákotín 49 , IČ: 00548138 (dále jen „pobočný spolek“), touto pozvánkou svolává k účasti na individuálním seznámení s činností pobočného spolku a následném individuálním hlasováním (hlasování PER ROLLAM) z důvodu pandemie Covid-19.

 

v Krahulčí v požární zbrojnici

 

ve dnech;

  • 12.2. 2022 od 15 do 17 hodin

  • 19.2. 2022 od 15 do 17 hodin

  • 26.2. 2022 od 15 do 17 hodin

 

Program individuálního seznamení s činností pobočného spolku a následným hlasováním nahrazujícím výroční členskou schůzi:

  1. Informování o průběhu mimořádném postupu

  2. Seznámení s jednotlivými body dle programu v listiné podobě

  3. Zprávy o činnosti pobočného spolku v roce 2020 v listiné podobě

  4. Schválení účetní závěrky za rok 2021 a rozpočtu na rok 2022

  5. Prodej povolenek k rybolovu na rok 2022

     

 

Nedostaví-li se ve stanovenou dobu konání individálního seznámení s činností pobočného spolku s následným hlasováním nahrazujícím výroční členskou schůzi nadpoloviční většina všech členů pobočného spolku, bude se v souladu s ustanovením § 14 odst. 2 Stanov Moravského rybářského svazu, z.s. konat náhradní členská schůze pobočného spolku vyhlášená v náhradním termínu.

 

 

V Mrákotíně dne 30.12. 20221