Vítejte na oficiálních stránkách MRS, z.s. pobočný spolek Mrákotín

Činnost v nouzovém stavu od 1.3.2021

Činnost v nouzovém stavu od 1.3.2021

Činnost v nouzovém stavu od 1.3.2021

 

Vážení přátelé,

po výkladových peripetiích a konzultacích s MZe ČR, MZ ČR, KHS a ČRS si Vám v krátkosti dovolím sumarizovat možnosti činností v období nouzového stavu od 1.3. do 21.3. 2021:

  1. Lov ryb - aktuálně je povolen lov ryb udicí pouze v místě bydliště rybáře (tedy v katastru obce). Noční zákaz vycházení se výkonu rybářského práva netýká, je tedy možné lovit po celou povolenou denní dobu lovu (od 5 do 22hod). Pro členy jsou informace aktualizovány na www.mrsbrno.cz, další info na: http://eagri.cz/public/web/mze/tiskovy-servis/aktuality/koronavirus/
  2. Rybářská stráž - jako úřední osoba, má ze současných omezení výjimku a její činnost není zákazem pohybu a zákazem nočního vycházení omezena. K prokázání oprávněnosti pohybu mimo okres bydliště postačuje předložení průkazu RS a služebního odznaku – viz.: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/IHOABYLUPWWU - výjimka dle bodu II., odst. 5., písm. a), a dále dle bodu III., odst. c), písm. i).: výkon povolání nebo činností sloužících k zajištění:  bezpečnosti, vnitřního pořádku a řešení krizové situace – viz.: http://eagri.cz/public/web/mze/tiskovy-servis/aktuality/koronavirus/vylovy-a-hony-po-prijeti-krizoveho.html  - písm. B

Aktuální informace viz:  http://eagri.cz/public/web/mze/tiskovy-servis/aktuality/koronavirus/rybareni-od-1-3-2021.html

  1. Hospodářská činnost na revíru - nezbytné a neodkladné činnosti v rámci péče o revír, jako jsou hospodářské odlovy nebo vysazování ryb, jsou nadále na základě výjimky povoleny.  Při výlovu rybníků v zastavěném území obce nemusí osoby provádějící výlov používat v rybníku ochranných prostředků dýchacích cest, jsou však povinny udržovat minimální rozestupy.
  2. Hospodářská činnost v rámci rybníkářství a rybochovných zařízení - stejně jako v případě revírů jsou i v režimu rybníkářství neodkladné činnosti, jako jsou například výlovy nebo vysazování ryb, nadále na základě výjimky povoleny.  Při výlovu rybníků v zastavěném území obce nemusí osoby provádějící výlov používat v rybníku ochranných prostředků dýchacích cest, jsou však povinny udržovat minimální rozestupy.

Info opět na viz.: http://eagri.cz/public/web/mze/tiskovy-servis/aktuality/koronavirus/

  1. Zkoušky pro získání prvního rybářského lístku je umožněna dle posledního Usnesení vlády č. 243 ze dne 2.3.2021 viz: https://www.vlada.cz/assets/media-centrum/aktualne/zmena-krizoveho-opatreni-o-maloochodech--0243.pdf, - bod 2., odst. c), písm. v) : „dalších vzdělávacích akcí a zkoušek z profesních kvalifikací a jiných zkoušek, jejichž složení je podmínkou stanovenou právními předpisy pro výkon určité činnosti“.

Zkoušek se mohou zúčastnit i uchazeči z jiných okresů.

 

Veškeré aktuální informace lze sledovat na:

  1. https://www.vlada.cz/cz/epidemie-koronaviru/dulezite-informace/vladni-usneseni-a-oduvodneni-souvisejici-s-bojem-proti-epidemii-koronaviru-180608/ - nutno rolovat až na konec stránky – zde naleznete aktuální usnesení
  2. http://eagri.cz/public/web/mze/tiskovy-servis/aktuality/koronavirus/
  3. základní informace pro rybářskou veřejnost na www.mrsbrno.cz nebo www.rybsvaz.cz