Povolenky

PRODEJ POVOLENEK K RYBOLOVU PRO ROK 2024

24.2.2024 OD 18 HOD. V HASIČÁRNĚ V KRAHULČÍ

Prodej povolenek k rybolovu pro rok 2024 bude probíhat ve třech termínech. 


 

 • Podmínkou pro získání povolenky k rybolovu jsou:
 • Platný rybářský lístek
 • Členský průkaz se zaplacenou členskou známkou.
 • Odevzdaný vyplněný sumář spolu se starou povolenkou za rok 2023 do 15.ledna a to i v případě, že v daném roce nic neulovili. 


1. termín sobota 20. ledna 2024 v Krahulčí členská výroční schůze od 14 hod.

 Prodej povolenek po ukončení členské výroční schůze.

2. termín sobota 27. ledna 2024 v Krahulčí od 17 do 18 hod. v hasičárně.

3. termín sobota 24. února 2024 v Krahulčí od 18 do 19 hod. v hasičárně.

 

 

PRODEJ CELOREPUBLIKOVÝCH POVOLENEK V ROCE 2024 !!!

 

Vážení rybáři členi Moravského rybářského svazu,CELOREPUBLIKOVÉ POVOLENKY se budou členům MRS v roce 2024 prodávat pouze na 5 vybraných místech MRS. 

V Brně, Blansku, Břeclavi, Třebíči a Velkém Meziříčí. Bližší informace adresy, kontakty, otvírací dobu naleznete níže. Na vybraných místech zakoupíte pouze CELOREPUBLIKOVOU POVOLENKU, členskou známku zakoupíte u svého mateřského PS.

Jedná se o opatření, které bude platit pouze v roce 2024.

CELOREPUBLIKOVÉ POVOLENKY bude možné také zakoupit na UZEMNÍCH SVAZECH ČRS, za podmínek nákupu jako u hostovacích povolenek ČRS. Tzn. člen MRS musí mít uhrazený členský příspěvek a nesmí mu být vysloven zákaz rybolovu.

Děkujeme za pochopení.

Petrův zdar!

 

 

Dle stanov MRS, je každý člen povinnen zaplatit členskou známku nejpozději do konce února daného roku. Pokud tak neučiní bude muset při setrvání ve spolku opět zaplatit zápisný poplatek 1000 Kč nebo mu bude členství ve spolku ukončeno.

CENÍKY 2024

POVOLENKY.

Každý žadatel o povolenku musí být držitelem platného rybářského lístku vydaného v ČR.
Rybářský lístek vydává obecní úřad obce s rozšířenou působností dle místa trvalého pobytu žadatele na základě předložení „Osvědčení o získání kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku“, nebo na základě předložení dříve vydaného rybářského lístku. „Osvědčení o získání kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku“ vydávají, po úspěšném prokázání základních znalostí (složení testu) z oblasti rybářství, biologie ryb, právních předpisů upravujících lov ryb,  pobočné spolky MRS.

 

Aktuální ceny členských příspěvků

 • Zápisné   1.000 Kč

  Hradí dospělí a mládež od 16-18 let

 • Členství dospělý   1.400 Kč

  Kategorie dospělí - všichni starší 16 let

 • Členství mládež   200 Kč

  Kategorie mládež - osoby do 15 let včetně

 • Udržovací   500 Kč

  Členství bez nároku na vydání povolenky

Aktuální ceny povolenek mimopstruhových - MP

 • Celorepubliková   MP 4.500 Kč - Pouze na vybraných místech.

  Platí na všech revírech MRS a ČRS.

 • Dospělý  MP   1.250Kč

  Starší 18 let, kteří nejsou studenti a nejsou ZTP/P

 • Poloviční  MP  700 Kč

  Studenti, ZTP/P

 • Mládež MP 400 Kč

  Mládež do 15 let včetně

 • Měsíční MP - Zrušeno

Aktuální ceny povolenek pstruhových - P

 • Celorepubliková P 4.750 Kč  
  Platí na všech revírech MRS a ČRS

 • Dospělý P  1.300 Kč

  Starší 18 let, kteří nejsou studenti a nejsou ZTP/P

 • Poloviční  P  800 Kč

  Studenti, ZTP/P

 • Mládež  P  400 Kč

  Mládež do 15 let včetně

 • Měsíční P - Zrušeno

Aktuální ceny povolenek pro nečleny - MP

 • Roční MP  10.000 Kč
 • Měsíční MP - Zrušeno

Aktuální ceny povolenek pro nečleny - P

 • Roční P 10.000 Kč
 • Měsíční P - Zrušeno