Podmínky lovu

Rybářská práva

Bližší podmínky výkonu rybářského práva na rybářských revírech mimopstruhových, platné na revíry v užívání Moravského rybářského svazu, z.s. a jeho organizačních jednotek jsou k dispozici na webu Maravského rybářského svazu, z.s. - www.mrsbrno.cz


Tyto Bližší podmínky nenahrazují tištěnou brožuru, která je vydávána k povolence jako její nedílná součást !!!

Stručný přehled obsahu:
Doby hájení jednotlivých druhů ryb:
Denní doby lovu ryb:
Zákaz přivlastňování ryb nedosahujících stanovené délky:
Při lovu v rybářském revíru se zakazuje:
Rybářské nářadí, způsob lovu a nástrahy:
Povinné vybavení:
Docházka k vodě, počet a množství úlovkůa jejich evidence:
Zavážení nástrah:
Přístup na pozemky:
Rybolov mládeže:
Povolené technické prostředky k lovu:
Chování při lovu:
Uchovávání ulovených ryb:
Zacházení s ulovenými rybami:
Úlovky značkovaných ryb: