Povolenky

PRODEJ POVOLENEK K RYBOLOVU PRO ROK 2022

Prodej povolenek k rybolovu pro rok 2022 bude probíhat ve třech termínech. 


1. termín sobota 12. února 2022 v Krahulčí od 15 do 17 hod. v hasičárně

2. termín sobota 19. února 2022 v Krahulčí od 15 do 17 hod. v hasičárně.

3. termín sobota 26. února 2022 v Krahulčí od 15 do 17 hod. v hasičárně.


  • Podmínkou pro získání povolenky k rybolovu jsou:
  • Platný rybářský lístek
  • Členský průkaz se zaplacenou členskou známkou v hodnotě 1250 Kč.
  • Odevzdaný vyplněný sumář spolu se starou povolenkou za rok 2021 do 15.ledna a to i v případě, že v daném roce nic neulovili. 

 

CENA ČLENSKÉ ZNÁMKY JE 1300 KČ A TO PRO VŠECHNY ČLENY, KROMĚ DĚTÍ.

Cena udržovací známky je 450 kč a neumožňuje zakoupení povolenky k rybolovu.

 

TOTY CENY SE TÝKAJÍ VŠECH DOSPĚLÍCH ČLENŮ BEZ OHLEDU NA VĚK.

Ceny povolenek k rybolovu zůstávají stejné jako loni.

 

Prodej povolenek bude současně nahrazovat členskou výroční schůzi a to formou indivuduálního seznámení s jednotlivými body připravovanými na běžnou výroční schůzi. Případné body určené ke schvalování členskou výborovou schůzí budou odsouhlasovány písemnou formou, kdy každý z hlasijících členů svým podpisem vyjádří souhlas, nebo nesouhlas popřípadě zdržení se hlasování.

 

Dle stanov MRS, je každý člen povinnen zaplatit členskou známku nejpozději do konce února daného roku. Pokud tak neučiní bude muset při setrvání ve spolku opět zaplatit zápisný poplatek 1000 Kč nebo mu bude členství ve spolku ukončeno.

Z důvodu současné epidemické situace Covid-19 a s ohledem na nařízení vlády bude prodej bude probíhat formou individuálního přístupu. 

Vzhledem k současné situaci žádáme všechny členy o dodržování následujích nařízení:

  • Do budovy vstupujte jednotlivě a na vyzvání.
  • Dodržujte rozestupy
  • Při vstupu do budovy mějte zakrytá ústa a nos dle platných nařízení a použijte připravenou dezinfekci na ruce.

Soubory ke stažení